Στόχος

Η σταφίδα Ζακύνθου (γνωστή στην Ευρωπαϊκή και Διεθνή αγορά με την επωνυμία «Zante currants») παράγεται, μεταποιείται και επεξεργάζεται στο νομό Ζακύνθου. Είναι προϊόν ΠΟΠ και η καλλιέργεια της (~16000 στρέμματα) καλύπτει σχεδόν το 10% της καλλιεργούμενης έκτασης του νησιού. Ανήκει στο είδος της «Κορινθιακής σταφίδας», στην παραγωγή της οποίας η Ελλάδα πρωταγωνιστεί διεθνώς (~80% της παγκόσμιας παραγωγής).
Σκοπός του προτεινόμενου έργου είναι η Σταφίδα Ζακύνθου να αναδειχθεί ως προϊόν υψηλής διατροφικής αξίας (υπέρτερης από πολλά άλλα αντίστοιχα προϊόντα), γεγονός που μπορεί να οδηγήσει όχι μόνο σε αύξηση της τιμής της, αλλά και σε αύξηση της απασχόλησης, ενώ παράλληλα μπορεί να συνεισφέρει και στην ανάπτυξη του οικοτουρισμού.
Στα πλαίσια του προγράμματος θα μελετηθούν οι ευεργετικές ιδιότητες που προσφέρει (μέσω της ανάλυσης της σύστασης και της αντιοξειδωτικής δράσης της).
Θα ερευνηθεί η χρήση της σταφίδας Ζακύνθου για την παραγωγή νέων προϊόντων («λειτουργικών» τροφίμων), αλλά και ανάδειξη παραδοσιακών που η παραγωγή τους έχει περιοριστεί («σταφιδίνη»), με στόχο το άνοιγμα νέων αγορών. Παράλληλα θα μελετηθεί η δυνατότητα αξιοποίησης των παραπροϊόντων για την παραγωγή προϊόντων, που θα προσφέρουν προστιθέμενη αξία.

Μέλη ερευνητικής ομάδας
Καμπιώτη Αδαμαντία (Επιστημονικός Υπεύθυνος)
Κοψαχείλης Νικόλαος
Παπαδάκη Αικατερίνη
Σιδηροκαστρίτης Νικόλαος
Ηρειώτου Ευφημία
Καμπάση Αικατερίνη
Μαρτίνης Αριστοτέλης
Λιοσάτου Γεωργία
Ντούζεβιτς-Πήλικα Αλεξάνδρα-Καρολίνα
Σταματελάτος Γεράσιμος
Νάτσια Αικατερίνη
Σιγιάννης Αλέξανδρος